TARİHÇE

 

     21 Eylül 2007  tarih ve  8646  sayılı Bakanlık onayı ile ilimizde  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılması uygun görülmüştür.

    Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yerinin tesbiti, onarımı ve tadilatı, tıbbi cihaz, demirbaş  ve mefruşat donanımının temini, cihazların montaj hizmetleri ile idari  birimlerin oluşturulması Bakanlık web uygulamaları, medula sistemi, kimlik paylaşım sistemi, hastane bilgi yönetim sistemlerinin faaliyete geçmesi 2008 yılı Ağustos ayına kadar sürmüştür.Merkezimiz 01 Eylül 2008 tarihinde 13 Diş Üniti ile hizmete başlamıştır.Proje tadilatı yapılarak  24 Mart 2011 tarih 13167 sayılı makam oluru ile  merkezimizin kapasitesi 20 ünite çıkartılmış ve  Bakanlığımızca ruhsatlandırılmıştır.

    Merkezimiz eski bulunduğu binadan 1 Haziran 2016 tarihinde taşınarak yeni hizmete açılan Rize sağlık kompleksinde 30 diş üniti ile hizmet vermeye başlamıştır.

 

RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

Rize Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi © 2016 | Tüm Hakları Saklıdır.