Kalite Yönetim Birimi Çalışanları ve Çalışmları

     

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

 

Emine DEVRAN

Kalite Birim Sekreteri

  • SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  •  o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  •  o Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  •  o İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  •  o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  •  o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmelidir.
  • o SKS ADSH çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  • o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  •  o SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır
Rize Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi © 2016 | Tüm Hakları Saklıdır.