Eğitim Planı

MATERYAVİLİJANS

BİYOMEDİKAL MATERYAVİLİJANS

SARF MALZEME VE KLİNİK EKİPMANLARININ TANITIMI

 

 

KLİNİK PERSONELİNİN KULLANDIKLARI MALZEMELERİ DAHA İYİ TANIMALARINI SAĞLAMAK

 

 

OCAK

2018

60DK

Ömer ÇIKMAN

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Diş Hekimleri

Diş Hekimi Destek Personelleri

Temizlik persaonelleri:2

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Devlet Arşiv Hizmetleri

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

  

 

 İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Ambar Memuru

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları

5018 Sayılı Kamu mali Yönetim Ve Kontrolü

  

 

 İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Satın Alma Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Döner Sermaye Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  

 

 

 İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Mutemetlik Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Mikrosoft Windows7 İşletim Sistemi

Sağlık Net Entegrasyon geliştirme Eğitimi

Hastane bilgi Yönetim Sistemi

Temel Ağ(Network) Eğitimi

 

 

 

BİLGİ İŞLEM PERSONELİNİN HİZMET VERDİKLERİ BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK

 

 

 

OCAK

2018

60DK

Mahmut YILDIRIM

Bilgi İşlem Personeli

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Bilgi İşlem Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

 

 

 

SANTRAL PERSONELİNİN İLGİLİ BİRİMLERİ YAKINDAN TANIMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

  Santral Personeli

 

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

 Depolama ve Envanter Yönetimi

   Kritik Stok Seviyesi

 

 

İDARİ BRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

      Ambar Memuru

       Vhki

      Tıbbi Sekreter

 

İDARİ BİRİM MESLEK EĞİTİMLERİ

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kritik Stok Seviyesi

 

 

 

AYNİYAT PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

       Ayniyat Saymanı

    Tıbbi Sekreter

     Vhki

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kalite Yönetimi

Hasta Güvenliği

Dökümantasyon

Bilgi Güvenliği

 

 

KALİTE  PERSONELİNİN ÇALIŞTIĞI BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

OCAK

2018

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Kalite personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEK EĞİTİMLERİ

Kalibrasyon

Su Analizleri

Malzeme Bakım Onarımı

 

 

 

 

TEKNİK SERVİS PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Şakir KAMACIOĞLU

Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Teknik Servis

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Hasta ve Çlışan Mennuniyeti Anket Eğitimi

 

 

 

ANKET  PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Anket Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Tıbbi Aık Taşıma Yönetimi Eğitimi

Atık türkleri ve atıkların ayrıştırılması

Atıkların toplanması,taşınması,geçici depolanması

Yarattığı sağlık riskleri,neden olabileceği yaralanma ve hastalıklar

Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

 

 

 

 

 

TIBBİ ATIK  PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

 

 

OCAK

2018

60DK

Serpil ALACA

Enfeksiyon Hemşiresi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Temizlik Personeli(Tıbbi Atık taşıma personeli)

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

    Hasta Memnuniyeti

    Hasta Yönlendirme

  Hasta Hakları ve Sorumlulukları

    İletişim

    Hasta Mahremiyeti

    Mhrs

 

 

KARŞILAMA-YÖNLENDİRME VE HASTA KABUL  PERSONELİNİN HİZMET SUNUMUNDA YETERLİ DONANIMA SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Karşılama-Yönlendirme

  Hasta Kabul

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

İstatistik

Veri Toplama Veri Girişi ve Değerlendirme Yöntemleri

Tıbbi Termoloji

Sağlık İstatistikleri

 

 

VERİMLİLİK BİRİMİ  PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

 Verimlilik Birimi Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Periapikal ve Panoramik Röntgen Çekim Teknikleri

Radyasyon Güvenliği

 

 

 

RÖNTGEN TEKNİSYENLERİNİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRMEK

 

OCAK

2018

60DK

Mustafa İSLAMOĞLU

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Röntgen Teknisyenleri

 

GÖSTERGE KARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM

Gösterge Formları

Analiz Hazırlama

 

 

 

        GÖSTERGE KARTI HAZIRLAYAN BİRİMLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

İigili Birim Personeli

 

PROTEZ LABARATUARI EĞİTİMLERİ

Protez Kabul İşlemleri

Labaratuarda Yürütülen İşlemler

 

 

 

 

PROTEZ LABARATUARINDA ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN LABARATUARIN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK

 

 

 

ŞUBAT

2018

60DK

Ömer ÇIKMAN

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Labaratuar Kadrolu Personelleri

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Sistemin amacı,önemi ve sorumluluklar

Sistemin yapısı,gizliliği ve güvenliği

Sistemin hatalarını öğrenme,iyileştirme

Sistemde yer alan istenmeyen olaylar

Bildirimin yapılma şekli ve kurallar

Formaların doldurulması,değerlendirilmesi ve analiz edilemesi

 

 

 

 

 

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT

2018

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel (Kadrolu+Hizmet Alımı)

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM EĞİTİMİ

.Kişiler Arası İletişim

  Beden Dili

  Empati

  Öfke Kontrolü

  Görgü Kuralları

  Zor insanlarla Başa çıkma

  Kurum Kültürü

 

 

 

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

 

 

       ŞUBAT

2018

60DK

 

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

 

 

GÖRSEL ANLATIM

 

EĞİTİM SALONU

Power Point

 

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel (Kadrolu+Hizmet Alımı)

 

 

 

 

 

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

.Güvenli Cerrahi Uygulamaları

.İlaç Güvenliği

.Sözel İstem Uygulaması

.Hasta Transferi

.Hasta Düşmeleri

.Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı

 .Mavi Kod

 .Pembe Kod

 .Kırmızı Kod

 . Bilgi Güvenliği

 . Hasta Mahremiyeti

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MART

2018

60DK

 

Nurcan YILDIRIM

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

TEMİZLİK VE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ

Genel Alanların Temizlik Kuralları

Belirlenen Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları

Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

Temizlik Maddeleri ile Maruziyet Durumunda Yapılması Gerekenler

TEMİZLİK PERSONELİNİN BELİRLİ DÖNEMLERDE BİLİNÇLERİNİ ARTTIRKMAK

NİSAN

2018

60DK

 

AYNUR YILMAZ

Enfeksiyon Hemşiresi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

 

 

 

 

Temizlik Personelleri

 

ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMİ

      .Mobbig

      .Beyaz Kod

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

NİSAN

2018

60DK

 

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 .Kesici Delici Alet Yaralanmaları

   .Sağlık Tarama Programı

   .Risk Yönetimi

.Meslek hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar

.Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

.Tehlikeli Madde Simgeleri

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2018

60DK

 

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Çkys Projesi Eğitimi

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2018

60DK

 

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Personel Özlük İşleri

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2018

60DK

 

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tahakkuk                 Personel Özlük İşleri

Evrak Birimi Personeli

 

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ EĞİTİMİ

   .El Hijyeni

.El Antiseptikleri  İle İlgili Bilgiler

  . El Hijyeni Endikasyonları

 . El Hijyeni sağlama yöntemleri

 .  Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

.Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

 . Hastane Enfeksiyonları ve Önemi

Dezenfektanların Doğru Kullanılması

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2018

60DK

 

İrem OKUMUŞ

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ EĞİTİMLERİ

.Temel Afet Bilinci

.Yangın Söndürücüleri ve hortumların kullanımı

.Yota

.Umke

.KBRN(kimyasal,biyolojik,radyoaktif ve nükleer olaylar)

.Acil durum ve afet triyajı

EKİP PERSONELİNİN BİLİNÇLİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2018

60DK

 

Kurum Dışından Eğitimci

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi

 

CPR (CARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

.İleri Yaşam Desteği

 

TÜM SAĞLIK PESONELİNİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2018

60DK

 

Kurum Dışından Eğitimci

UYGULAMALI ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point /Gerekli materyaller

SORU/CEVAP/ ANKET

 Tüm Sağlık Personeli

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

CPR (CARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

.Temel Yaşam Desteği

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2018

60DK

 

Kurum Dışından Eğitimci

UYGULAMALI ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

/Gerekli materyaller

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel (Sağlık Personeli Hariç)

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

TEMİZLİK VE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ

Genel Alanların Temizlik Kuralları

Belirlenen Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları

Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

Temizlik Maddeleri ile Maruziyet Durumunda Yapılması Gerekenler

TEMİZLİK PERSONELİNİN BELİRLİ DÖNEMLERDE BİLİNÇLERİNİ ARTTIRKMAK

TEMMUZ

2018

60DK

 

Serpil ALACA

Enfeksiyon Hemşiresi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Temizlik Personelleri

 

SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI

Güvenlik Raporlama Sistemi

      Görüş Öneri Bildirimi

     

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EYLÜL

2018

60DK

 

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 

TÜM PERSONELİN DOĞRU İLAÇ KULLANIMILARINI SAĞLAMAK

EYLÜL

        2018

60DK

 

Nurcan YILDIRIM

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Sağlık Personeli

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

.Etik Ve Hasta Hakları

.Hasta Memnuniyeti

.Hasta Hakları ve Sorumlulukları

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2018

60DK

 

Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

.Hasta ve Çalışan İletişimi

.Empati

İLGİLİ PERSONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2018

60DK

 

Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Diş Klinik Destek Personelleri(Pol personeli)

 

HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

.Hasta ve Çalışan İletişimi

.Empati

İLGİLİ PERSONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2018

60DK

 

Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Hasta Kabul

Karşılama Yönlendirme

Güvenlik Görevlileri

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2018

60DK

 

Mahmut YILDIRIM

Bilgi İşlem Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

.İletişim Becerileri

.İletişimin Temel Kavramları

.Hasta ve Hasta Yakını ile Sağlık Çalışanı İlişkisi

.Beden Dili

.Etkili Dinleme ve Empati

.Öfke ve Stres Yönetimi

.Problem Çözme Teknikleri

.İtirazları Karşılama ve İkna

İLGİLİ PERSONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2018

60DK

 

Yücel SEVİM

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Diş Hekimleri

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

.Yangın Söndürücülerin Kullanımı

.Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

.Kırmızı Kod

.Beyaz Kod

.Mavi Kod

TÜM PERSONELİN KRİZE MÜDEHALE VE AFET YÖNTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

TEMİZLİK EĞİTİMİ

.Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

.Atık Yönetimi

  Atık türleri ve ayrıştırılması Atıkların  toplanması,taşınması,geçici depolanması

Yarattığı sağlık riskleri,neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

Kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

KASIM

2018

60DK

 

İrem OKUMUŞ

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

.Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazların eğitimi

CİHAZLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ KİŞİLERİ BİLGİLENDİRMEK

2018

Yetkili Firma

GÖRSEL ANLATIM

İLGİLİ BİRİM

Power Point

SORU/CEVAP

İlgili Birim Personeli

Ayniyat Personeli

 

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Malzeme Transferine ilişKin eğitim

TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRECEK PERSONELE,MALZEMELERİN GÜVENLİ TRANSEFERİ İLE İLGİLİ BİLGİNDİRME SAĞLAMAK

2018

60DK

 

Miktat KOÇAL

Ayniyat Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Diş Hekimi Destek Personelleri

 

HAZIRLAYAN/EĞİTİM BİRİM SORUMLUSU

KONTROL /KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAY/BAŞHEKİM

Nilgün KAVAKLI

Hakkı RAKICI

Uğur YILDIRIM

MATERYAVİLİJANS

BİYOMEDİKAL MATERYAVİLİJANS

SARF MALZEME VE KLİNİK EKİPMANLARININ TANITIMI

 

 

KLİNİK PERSONELİNİN KULLANDIKLARI MALZEMELERİ DAHA İYİ TANIMALARINI SAĞLAMAK

 

 

OCAK

2018

60DK

Ömer ÇIKMAN

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Diş Hekimleri

Diş Hekimi Destek Personelleri

Temizlik persaonelleri:2

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Devlet Arşiv Hizmetleri

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

  

 

 İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Ambar Memuru

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları

5018 Sayılı Kamu mali Yönetim Ve Kontrolü

  

 

 İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET      VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ   OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2018

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Satın Alma Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Döner Sermaye Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  

 

 

 İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET  &nbs

Rize Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi © 2016 | Tüm Hakları Saklıdır.